U19,17 - Tréninkový plán 16.4. - 22..2018

U19,17 - Tréninkový plán 16.4. - 22..2018

U19,17 - Tréninkový plán 16.4. - 22..2018

Po: 17 - 18:30h Běloves

ÚT: 17 - 18:30 h Běloves

ST: 16:15 - 17:45 h Běloves

NE: MU - Olympie HK v HK

zdroj: FK Náchod s. r. o.